FORSIDESALBERGKJELDSTADHATLINGHUSHEGSETHTRØADMINISTRASJONVILKÅR OG PRISERKONTAKTSiden er laget av Hattrem AS

Vi er samarbeidsadvokater for Huseiernes Landsforbund og  for Norges Bondelag

Pål Inge Salberg

Bakgrunn

- Cand jur. Universitetet i Oslo 1984
- Juridisk konsulent hos fylkesskattesjefen og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
- Advokatfullmektig og advokat ved meglerforetak
- Advokat tilsluttet advokatfellesskap og advokat i egen praksis fra 1993

Rettsområder

- Fast eiendom rettsforhold
Overdragelse, eiendomsoppgjør, kontrakter, leie, avhendig, naboforhold, bygningsrett, ekspropriasjon.
- Arverett og skifterett
- Barnevern
- Familierett

Barnefordeling, samboerforhold, skifte, ektepakt
- Kontraktsrett
- Forretningsjus

For øvrig

Bestyrelse av konkursbo og dødsbo
Samarbeidende advokat til Huseiernes Landsforbund
Samarbeidsadvokat Norges Bondelag
Medlem av Husleietvistutvalget i Sør- og Nord Trøndelag

Kontakt

+47 97 71 77 30
ps@advokatlevanger.no