FORSIDESALBERGKJELDSTADHATLINGHUSHEGSETHTRØADMINISTRASJONVILKÅR OG PRISERKONTAKTSiden er laget av Hattrem AS

Pål Inge Salberg

Bakgrunn

- Cand jur. Universitetet i Oslo 1984
- Advokatbevilling 1990
- Advokat i advokatfelleskap og egen praksis fra 1993

Rettsområder

Arverett og skifterett
Testament, private dødsbo, offentlig oppnevn bostyrer, uskifte, arvepakt, arveforskudd
Barnevern
Familierett

Barn- og foreldre, samboerforhold, skifte etter samlivsbrudd og skilsmisse, ektepakt, særeie, fremtidsfullmakt
Fast eiendom rettsforhold
Psykisk helsevern
Konkursbehandling
Offentlig oppnevnt bostyrer

Kontakt

+47 97 71 77 30
ps@advokatlevanger.no