FORSIDESALBERGKJELDSTADHATLINGHUSHEGSETHTRØADMINISTRASJONVILKÅR OG PRISERKONTAKTSiden er laget av Hattrem AS

Vi er samarbeidsadvokater for Huseiernes Landsforbund og  for Norges Bondelag

Idar Hegsethtrø

Bakgrunn

- Cand jur 1984
- Advokatbevilling 1989
- Egen praksis fra 1993

Rettsområder

- Familie- arve- og skifterett
- Fast eiendom
- Forsikring
- Erstatning
  Trafikkskader, pasientskader, yrkesskader, voldsofferstatning
- Trygd

For øvrig

Samarbeidende advokat til Huseiernes Landsforbund

Kontakt

+47 41 61 18 41
ih@advokatlevanger.no