FORSIDESALBERGKJELDSTADHATLINGHUSHEGSETHTRØADMINISTRASJONVILKÅR OG PRISERKONTAKTSiden er laget av Hattrem AS

Vi er samarbeidsadvokater for Huseiernes Landsforbund og  for Norges Bondelag

Amund Hatlinghus

Bakgrunn

- Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1996
- Politiadvokat Namdal og Inntrøndelag politidistrikt, 8 år
- Spesialrevisor, Fylkesrevisoren i Nord-Trøndelag 2000 – 2002
- Advokatfullmektig, Advokatfa. Christensen, Lindsetmo & Ertsaas 2002 -2003
- Bonde / Selvstendig næringsdrivende 2005 – d.d.
- Egen advokatpraksis fra 2014

Rettsområder

- Forretningsjus
  Kontraktsrett, selskapsrett, entreprisrett, panterett mv.Jord- og skogbruk, tilknyttede næringer
- Jord- og skogbruk, tilknyttede næringer
  Ekspropriasjon, skjønn, jordskifte, odelsrett, generasjonsskifte, overdragelse, fradeling, konsesjon, tilskudd mv.Fast eiendom
- Fast eiendom
  Tingsrett, avhending, plan- og bygningsrett, festeforhold, sameier, eierseksjoner, mv.Bobestyrelse
- Bobestyrelse
   Konkurs- og tvangsavviklingsbo.
   Dødsbo

Strafferett

For øvrig

Samarbeidsadvokat Norges Bondelag
Samarbeidsadvokat Huseiernes Landsforbund
Styremedlem Berg Eiendom AS m/ datterselskaper

Kontakt

+47 97 07 32 53
ah@advokatlevanger.no