FORSIDESALBERGKJELDSTADHATLINGHUSHEGSETHTRØADMINISTRASJONVILKÅR OG PRISERKONTAKTSiden er laget av Hattrem AS

Amund Hatlinghus

Bakgrunn

- Cand. Jur. Universitetet i Oslo 1996
- Politiadvokat Namdal og Inntrøndelag politidistrikt, 8 år
- Spesialrevisor, Fylkesrevisoren i Nord-Trøndelag 2000 – 2002
- Advokatfullmektig, Advokatfa. Christensen, Lindsetmo & Ertsaas 2002 -2003
- Bonde / Selvstendig næringsdrivende 2005 – d.d.
- Egen advokatpraksis fra 2014

Rettsområder

Forretningsjus
Kontraktsrett, selskapsrett, transaksjoner, m.v.
Jord- og skogbruk, tilknyttede næringer
Ekspropriasjon, skjønn, jordskifte, odelsrett, generasjonsskifte, konsesjon, fradeling, tilskudd m.v.
Fast eiendom
Tingsrett, avhending, festeforhold, husleieforhold, plan- og bygningsrett m.v.
Arv og Skifte
Dødsboskifte og skifte etter samlivsbrudd - med særlig vekt på landbruk og næringsdrivende

For øvrig

Samarbeidsadvokat Norges Bondelag
Forretningsfører for Anna og Sverre Bambergs legat
Styremedlem Berg Eiendom Levanger AS
Styreformann T.N. Vangs Mek. Verksted AS

Kontakt

+47 97 07 32 53
ah@advokatlevanger.no