FORSIDESALBERGKJELDSTADHATLINGHUSHEGSETHTRØADMINISTRASJONVILKÅR OG PRISERKONTAKTSiden er laget av Hattrem AS

Ingunn Kjeldstad

Bakgrunn

- Universitetet i Oslo cand jur 1994
- Byfogden i Oslo 1994 – 2000
- Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag 2000 – 2003
- Advokathuset Levanger 2003 – 2006
- Egen praksis 2006-

Rettsområder


Strafferett
Bistandsadvokat
Arv- og skifterett
Testament mv
Private dødsboskifter
Bostyrer ved offentlige dødsboskifter
Familierett
Barn og foreldre
Skifte etter samlivsbrudd/skilsmisse
Ektepakt/særeie
Fremtidsfullmakt
Bolig- og husleierett
Konkursbehandling
Offentlig oppnevnt bostyrer

For øvrig

Styremedlem Innherred Renovasjon AS

Kontakt

+47 45 00 70 20
ik@advokatlevanger.no