FORSIDESALBERGKJELDSTADHATLINGHUSHEGSETHTRØADMINISTRASJONVILKÅR OG PRISERKONTAKTSiden er laget av Hattrem AS

Vi er samarbeidsadvokater for Huseiernes Landsforbund og  for Norges Bondelag

Ingunn Kjeldstad

Bakgrunn

- Cand jur 1994 Oslo Universitet
- Byfogden i Oslo, namsmannsavd 1994 – 2000
- Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag 2000 – 2003
- Advokatfullmektig Advokathuset Levanger 2003 – 2006
- Egen praksis 2006

Rettsområder


- Strafferett
  
Fast bistandsadvokat for Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett
- Familierett/barnefordeling
- Arverett/skifterett
- Barnevern
- Bolig- og husleierett
- Bobestyrelse – konkurs- og dødsboer

For øvrig

Styreleder i Trønderhallen KF
Styreverv. Oppført i Innovasjon Norges styrekandidatbase
Medlem av Husleietvistutvalget i Sør og Nord Trøndelag

Kontakt

+47 45 00 70 20
ik@advokatlevanger.no